Country
Latvia
City
Ludzas novads
Office ID
LV000724
Name
KĀRSAVAS MKP
Roles
  • (Office of Departure)
  • (Office of Destination)
  • (Office of Transit)
  • Source of information:
  • LV000724
  • ( Last Synchronization: 14/11/2022 )

Border

Bordering country
Russian Federation
Bordering office
LV000723

Location

UN/LOCODE

Address
Bozova, Malnavas pag.
LV-5717 Ludzas novads

Contact Information

Tel.
+371 67 123 127
Fax

email

Opening hours

All Year (1 January - 31 December)
Mon - Sun 00:00 - 23:59
Rail traffic:
Opening hours might change during public holidays.
01 Jan 2022 Jaungada diena
15 Apr 2022 Lielā piektdiena
17 Apr 2022 Pirmās Lieldienas
18 Apr 2022 Otrās Lieldienas
01 May 2022 Darba svētki
04 May 2022 LR Neatkarības deklar.paslud.diena
08 May 2022 Mātes diena
05 Jun 2022 Vasarsvētki
23 Jun 2022 Līgo diena
24 Jun 2022 Jāņu diena
18 Nov 2022 LR proklamēšanas diena
24 Dec 2022 Ziemassvētku vakars
25 Dec 2022 Pirmie Ziemassvētki
26 Dec 2022 Otrie Ziemassvētki
31 Dec 2022 Vecgada diena
01 Jan 2023 Jaungada diena
01 May 2023 Darba svētki
04 May 2023 LR Neatkarības deklar.paslud.diena
23 Jun 2023 Līgo diena
24 Jun 2023 Jāņu diena
18 Nov 2023 LR proklamēšanas diena
24 Dec 2023 Ziemassvētku vakars
25 Dec 2023 Pirmie Ziemassvētki
26 Dec 2023 Otrie Ziemassvētki
31 Dec 2023 Vecgada diena