Country
Latvia
City
Ludzas novads
Office ID
LV000721
Name
GREBŅEVAS MKP
Roles
  • (Office of Departure)
  • (Office of Destination)
  • (Office of Transit)
  • Source of information:
  • LV000721
  • ( Last Synchronization: 28/08/2023 )

Border

Bordering country
Russian Federation
Bordering office
LV000722

Location

UN/LOCODE

Address
Grebņova, Malnavas pag.
LV-5717 Ludzas novads

Contact Information

Tel.
+371 67 123 020
Fax
+371 67 122 941
email

Map

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

The location displayed on this map is based on the address information provided and may not reflect the exact location is the address is incomplete.


Opening hours

All Year (1 January - 31 December)
Mon - Sun 00:00 - 23:59
Road traffic:
Opening hours might change during public holidays.
01 Jan 2023 Jaungada diena
07 Apr 2023 Lielā piektdiena
09 Apr 2023 Pirmās Lieldienas
10 Apr 2023 Otrās Lieldienas
01 May 2023 Darba svētki
04 May 2023 LR Neatkarības deklar.paslud.diena
14 May 2023 Mātes diena
28 May 2023 Vasarsvētki
23 Jun 2023 Līgo diena
24 Jun 2023 Jāņu diena
10 Jul 2023 Vispārējo latviešu Dziesmu un deju
18 Nov 2023 LR proklamēšanas diena
24 Dec 2023 Ziemassvētku vakars
25 Dec 2023 Pirmie Ziemassvētki
26 Dec 2023 Otrie Ziemassvētki
31 Dec 2023 Vecgada diena
01 Jan 2024 Jaungada diena
01 May 2024 Darba svētki
04 May 2024 LR Neatkarības deklar.paslud.diena
23 Jun 2024 Līgo diena
24 Jun 2024 Jāņu diena
18 Nov 2024 LR proklamēšanas diena
24 Dec 2024 Ziemassvētku vakars
25 Dec 2024 Pirmie Ziemassvētki
26 Dec 2024 Otrie Ziemassvētki
31 Dec 2024 Vecgada diena